Blog de dret, legislació i notícies d'actualitat.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

/   El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les

Posted on

El contracte d'arres

/   El col·loquialment anomenat “contracte d’arres” és la fórmula habitual per a formalitzar el compromís per a una futura compravenda. Aquesta entrada t’explica millor els seus diferents aspectes.L’anomenat “contracte d’arres”El “contracte d’arres” és el contracte pel