Política de privacitat

La present política de privacitat regula la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que tractem a Domingo Advocats.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El responsable del tractament de les teves dades personals és

Bufet Jordi Domingo SLP (Domingo Advocats)
CIF B66634262
Rambla Catalunya 36, pral., 08007 Barcelona
Telèfon: +34 93 488 27 88
Correu electrònic: info@domingoadvocats.com

 

Amb quines finalitats i legitimació tractarem les teves dades personals?

Tractarem les teves dades personals per a les finalitats i amb la legitimació següents:

  • Donar resposta a les sol·licituds enviades a través del formulari de contacte d’aquesta web: Consentiment de l’interessat.
  • Gestionar i executar la relació contractual amb els nostres clients: Execució d’un contracte.
  • Enviar comunicacions informatives o comercials periòdiques (per exemple, newsletter), en el cas que s’hagi acceptat expressament: Consentiment de l’interessat.

 

Com protegim les teves dades personals?

A Domingo Advocats tractem les teves dades personals amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte d’aquestes i a adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb les obligacions legals existents.

A Domingo Advocats ens comprometem a mantenir i a implementar els nivells de seguretat necessaris, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos associats.

 

Durant quan temps conservarem les teves dades personals?

Les teves dades personals es conservaran, en funció de la finalitat per a la que van ser facilitades, durant els següents períodes:

  • Donar resposta a les sol·licituds enviades a través del formulari de contacte d’aquesta web: Durant el període estrictament necessari per a facilitar una resposta adequada.
  • Gestionar i executar la relació contractual amb els nostres clients: Fins a la finalització de la relació contractual.
  • Enviar comunicacions informatives o comercials periòdiques (per exemple, newsletter): Fins a la revocació del consentiment.

 

A quins destinataris podem comunicar les teves dades personals?

Les teves dades personals no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal.

En determinats supòsits podem facilitar accés a les teves dades a terceres empreses (Encarregades de Tractament) que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent.

 

Quins són els teus drets en relació amb les dades que ens facilitis i com pots exercir-los?

D'acord amb la normativa europea de protecció de dades, disposes del dret d’accés, de revocació del consentiment, de rectificació, d’oposició, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat i de no ser objecte de decisions automatitzades.

Podràs exercir els teus drets mitjançant el correu electrònic a info@domingoadvocats.com o a través de correu postal dirigit a Rambla Catalunya 36, pral., 08007 Barcelona.

La sol·licitud haurà d’incloure: el teu nom i cognoms; fotocòpia del teu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que t’identifiqui (i, si calgués, de la persona que et representi, així com el document acreditatiu d’aquesta representació); petició que es realitza; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant.

La teva sol·licitud d'exercici de dret serà atesa per Domingo Advocats en el termini màxim d'un mes.

Per a obtenir informació addicional sobre els teus drets et pots dirigir a la web https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

Si consideres que el tractament de les teves dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no estàs satisfet amb l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).