Avís legal

La present pàgina web és titularitat de Bufet Jordi Domingo SLP (Domingo Advocats), amb domicili social a 08007 Barcelona, Rambla Catalunya 36, pral., amb CIF B66634262 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 45134, foli 214, full B477937.

Dades de contacte
Rambla Catalunya 36, pral., 08007 Barcelona
Tel.: (+34) 93 488 27 88
Correu electrònic: info@domingoadvocats.com

 

Condicions generals d'ús de la web
Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent el mer accés) a la present web. L'accés a la web atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en el present Avís Legal.

 

Contingut de la web
La web proporciona continguts elaborats per Domingo Advocats amb una finalitat purament divulgativa i poden no estar adaptats a les reformes legislatives o jurisprudencials més recents. Aquests continguts en cap cas poden ser considerats com una alternativa al corresponent assessorament legal.

Domingo Advocats es reserva el dret de modificar unilateralment (o eliminar), en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny de la web, els seus serveis i continguts, així com les seves condicions d'accés i/o d'ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del web des d'aquella data.

 

Ús de la web
L'usuari s'obliga a utilitzar la web de conformitat amb la legislació vigent, les presents Condicions, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l'ús del web amb fins il·lícits o lesius, no podent dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de Domingo Advocats i/o de tercers o que impedís de qualsevol manera el normal ús de la web.

 

Propietat industrial i intel·lectual
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda a la web (textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o d'altres signes distintius) són propietat exclusiva de Domingo Advocats.

Queda expressament prohibida a l'usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i -en general- qualsevol modalitat d'explotació, mitjançant qualsevol suport i mitjà, de qualsevol informació continguda a la web. La utilització no autoritzada de l'esmentada informació donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

Responsabilitat
L'usuari accepta voluntàriament i expressa que l'accés i l'ús de la web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Domingo Advocats no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l'accés o ús de la web ni dels enllaços (links) que contingui, de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

Domingo Advocats, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, tampoc no és responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus o d'altres programes maliciosos en l'ordinador de l'usuari utilitzat.

 

Legislació aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals d'ús es regiran per la legislació espanyola.

Domingo Advocats i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.