Gestió de patrimonis: 6 consells per a les teves inversions patrimonials

1 de desembre de 2020 

gestion de patrimonios

La gestió de patrimonis és una qüestió fonamental, tant per a particulars com per a empreses, però, sense cap mena de dubte, també és un assumpte essencial per als especialistes encarregats de dur-la a terme. I és que, amb l’administració patrimonial, sigui d’una persona física o d’un negoci empresarial, es teixeix una xarxa de relacions que van més enllà de l’àmbit professional, per a penetrar en el terreny de la confiança personal.

Encarregar a algú la gestió del teu patrimoni significa dipositar, en aquesta persona o entitat, la confiança suficient com per a posar-la a càrrec del control del conjunt dels béns dels quals ets propietari.

En què consisteix la gestió de patrimonis?

Parlar de gestió de patrimonis significa parlar de determinades actuacions encaminades a l’administració dels béns de persones físiques o jurídiques. Aquestes actuacions sempre s’han d’orientar cap a certs objectius que el client s’ha d’encarregar de fixar, comptant amb la informació adequada i suficient. En termes generals, hi ha certs punts comuns a totes les gestions patrimonials que consisteixen a tractar de reduir despeses, millorar i diversificar les inversions (financeres i immobiliàries, per exemple), treure la màxima rendibilitat al que ja es té, incrementar l’estalvi, etc. A més, en el cas específic de les empreses o societats, la gestió patrimonial també pot incloure operacions societàries, com ara fusions, adquisicions o inversions.

És innegable que la gestió de patrimonis és una qüestió àmplia i complexa i, per tant, és recomanable cuidar-la al màxim.

Què s’ha de tenir en compte en la gestió de patrimonis?

Per a què la gestió de patrimonis es faci de manera correcta i eficaç, hi ha d’haver una comunicació fluïda entre els gestors i el propietari del patrimoni.

Només a partir d’aquesta comunicació bilateral serà possible fixar uns objectius clars que s’adeqüin als interessos del client.

Partint d’aquests objectius, els gestors realitzaran un projecte o planificació patrimonial d’inversions. En aquest projecte es considera la situació financera actual i la millor manera d’assolir els objectius que es persegueixen. I, en base a això, s’indiquen els tipus d’inversió a realitzar i cap a quins actius s’ha de dirigir.

Alguns consells per a la inversió

Abans de començar a gestionar un patrimoni s’han de fixar els punts que seran els fonaments de la inversió. El gestor i el client han d’acordar una estratègia ordenada.

Fer balanç del patrimoni

El client ha d’aportar la documentació i les dades necessàries per a què el gestor conegui amb precisió la seva situació patrimonial. Aquestes dades han de contenir les referències sobre actius financers o no financers (especialment immobles) que posseeix.

Marcar objectius

Els objectius han de quedar fixats de forma primerenca, sempre abans d’invertir.

I aquests objectius han de tenir en compte no només la situació patrimonial actual, sinó també els riscos que es volen assumir.

Planificació personalitzada

En vista de les dades recollides i les metes disposades, els gestors realitzen un pla adaptat a cada client. En aquest pla es detalla un ordre específic de les accions a executar i com es planeja dur-les a terme.

Posar límits a la despesa i al risc

És important no fer despeses sense control i garantir sempre que existirà un patrimoni estable que serveixi com a xarxa de seguretat.

Es tracta de no desviar-se dels objectius als quals es dirigeix la gestió de la inversió.

Determinar el risc a assumir

Cal tenir clar que, per a optimitzar resultats, s’ha d’assumir un cert grau de risc. I, en el càlcul del risc assumible pel client i el seu patrimoni, entra en joc especialment la psicologia de cada client.

En funció de la major o menor aversió al risc del client i dels objectius marcats es fixarà quin tipus d’inversió es vol fer:

  • Conservadora. Cerca, sobretot, mantenir estable el patrimoni inicial. Per això s’aconsellen productes de renda fixa, incloent-hi dipòsits bancaris (actualment amb rendibilitat nul·la) o inversions immobiliàries en zones molt consolidades.
  • Equilibrada. Es tracta de mantenir un equilibri entre els riscos assumits i els beneficis que es persegueixen. Aquest equilibri es tradueix en la inversió en els productes de renda fixa i variable.
  • Activa. Aquí preval, sobretot, la possibilitat de beneficis, assumint la possibilitat de perdre part del patrimoni inicialment invertit. En aquest cas, el millor és destinar el capital cap a opcions de renda variable i projectes més arriscats.

Definir mercats i diversificar actius

Al mercat hi ha diferents tipus d’actius, cadascun d’ells amb unes característiques pròpies que implicaran més o menys risc, i més o menys benefici.

Sempre és molt recomanable diversificar les inversions per a no quedar excessivament exposat a les vicissituds d’un determinat sector.

Tradicionalment, sempre s’havia considerat molt segur el mercat immobiliari. No obstant això, l’experiència de 2008 demostra que, com en tots els sectors, s’ha d’estudiar molt bé el mercat i afinar la cerca, ja que no hi ha res garantit. Actualment ens trobem novament davant d’un escenari incert, però encara poden trobar-se oportunitats i existeixen productes molt segurs.

Les accions són un dels actius més comuns. Tenen un potencial molt alt, però el risc també és més considerable. El mercat de valors és molt fluctuant i està sotmès a diferents influències externes sobre les quals no és possible establir un control. A més, en paral·lel a les societats cotitzades, també hi ha la tradicional inversió en negocis concrets a través de consorcis d’inversors i està creixent la inversió mitjançant plataformes de finançament col·lectiu.

També existeixen els bons del tresor, que preestableixen una rendibilitat fixa.

O els fons d’inversió. Aquests obren un ampli camp de possibilitats, ja que en si mateixos són un exemple de diversificació. Un fons d’inversió pot tractar-se de diferents tipus d’actius que s’administren en benefici dels seus partícips.

Finalment, també es poden considerar les inversions a l’estranger, que permeten maximitzar la diversificació mercats. No obstant això, s’han d’estudiar detalladament els mercats i analitzar els seus riscos i possibilitats.

Gestió de patrimonis: sol·licita consell especialitzat

Invertir implica recórrer un camí sobre el qual tenen influència múltiples factors i que, en determinats sectors, estan àmpliament regulats.

El consell professional és indispensable per caminar salvament i a Domingo Advocats te n’oferim. Bolquem la nostra experiència en assolir els teus objectius. T’acompanyem en el teu present per a encaminar-te cap al teu futur. Contacta amb nosaltres i explica’ns què necessites. T’escoltem.

Posted on

Què és el dret de la construcció? | T'ho expliquem

El dret de la construcció es coneix com la branca de l’ordenament jurídic que regula tots els aspectes del procés constructiu. Aquesta entrada t’explica en què consisteix, els agents que intervenen en l’edificació i les seves responsabilitats. El dret de…

Posted on

Constitució de societats: tipus, requisits i procediment a seguir

La decisió de tirar endavant una iniciativa de negoci passa, normalment, per la constitució de societats per al seu desenvolupament. L’elecció de la forma jurídica que hagi de tenir serà la d’aquella que millor s’adeqüi a la nostra situació i…