T’assessorem en diferents àrees d’especialització, tant en l'àmbit nacional com internacional

Contractació general
Assegurances
Agència, distribució selectiva i exclusiva, franquícies
Joint ventures
Competència deslleial

Constitució de societats
Pactes de socis
Conflictes de socis
Juntes de socis
Secretaries de Consell
Operacions societàries (fusions i adquisicions, transformacions, escissions, dissolucions)
Inversions estrangeres / exteriors
Concursal
Cooperatives
Responsabilitat d’administradors

Arrendaments
Inversions immobiliàries
Adquisicions
Dret de la construcció
Propietat horitzontal
Redempció de censos

Contractació general
Associacions
Fundacions
Testaments i successions
Gestió patrimonial
Responsabilitat extracontractual

Procediments judicials
Arbitratges

Sempre que ho necessitis, pots comptar amb nosaltres:

Per assessorar-te
en conflictes o dilemes que sorgeixin

Per acompanyar-te
en les tasques jurídiques del teu dia a dia

Per redactar, revisar o formalitzar
els contractes que necessitis

Per guiar-te
en moments clau que requereixen visió estratègica i una gran capacitat de negociació

Per respondre o interposar
demandes amb les màximes garanties